1. De les/lessen kan/kunnen via de website zangstudiorobb.nl worden ingepland, na aanschaf van de les/lessen, op basis van de beschikbare open dagen en tijdstippen. Zangstudio ROBB houdt hierbij tevens de landelijke schoolvakanties van regio Zuid (Nederland) aan.

2. Maximaal kan er 1 introductieles per individu worden afgenomen bij zangstudio ROBB.

Lessen Maximale Geldigheidsduur les/lessen
Giftcard 3 maanden
Introductieles 1 maand
1 uur 1 maand
3 uur 2 maanden
6 uur 3 maanden
5 uur 3 maanden
10 uur 6 maanden
15 uur 9 maanden
20 uur 12 maanden

3. De maximale geldigheidsduur van de lessen bij zangstudio ROBB zijn zoals in bovenstaand schema wordt weergegeven: De geldigheidsduur gaat in vanaf de eerste geplande lesdatum. Schoolvakanties (regio Zuid) worden niet meegerekend. Na de termijn van geldigheidsduur vervallen de lessen, ook wanneer deze niet (allemaal) zijn opgenomen/ingepland. Niet tijdig opgenomen/ingeplande lessen worden 100% verrekend. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) inplannen van zijn/haar les(sen). Het risico van niet tijdig inplannen van de les(sen) is voor de cursist zelf. Advies is daarom dat de cursist al de aangeschafte les(sen) meteen zelf inplant na aanschaf, om teleurstelling achteraf te voorkomen. Lessen kunnen wekelijks of om de week ingepland worden, dit spreken cursist en Zangstudio ROBB voor aanvang van de lessen af en is leidend bij het inplannen van de lessen. De cursist plant zelf de lesdag en tijdstip in via de online kalender van Zangstudio ROBB, op basis van de beschikbaarheid van Zangstudio ROBB. Bij hoge uitzondering mag de cursist maximaal 2 lesuren per week inplannen, altijd in overleg met Zangstudio ROBB. Komt het voor dat lessen soms wekelijks door u zijn ingepland, terwijl u een tweewekelijkse lesfrequentie heeft dan zal Zangstudio ROBB bekijken of dat kan vanwege beschikbaarheid voor overige cursisten. Wanneer dit niet kan zal Zangstudio ROBB u dit laten weten per mail. Eventuele verlenging van de geldigheidsduur van de les/lessen is alleen mogelijk basis van medische gronden, hiervoor is een geldige doktersverklaring vereist. Zangstudio ROBB zal dan de nieuwe geldigheidsduur vaststellen.

4. Als de docent voor korte duur verhinderd is, wordt de les ingehaald binnen de maximale geldigheidsduur van de aangeschafte les/lessen. Als de docent voor een langere periode verhinderd is, wordt er voor een passende oplossing gezorgd.

5. De les/lessen bij zangstudio ROBB is/zijn persoonsgebonden. Als u een les wilt verzetten of annuleren, klikt u op “annuleren/verzetten” onder boekingsgegevens in uw bevestigingsmail. Het is dus van belang dat u uw bevestigingsmail van uw les(sen) goed bewaard. Losse lessen kunnen 1 keer verzet danwel herpland worden.

6. Annuleren van gereserveerde lessen bij zangstudio ROBB is tot 48 uur voor aanvang kosteloos. Bij een annulering korter dan 48 uur voor aanvang van de les, worden de leskosten voor 100% in rekening gebracht.

7a. De aangeschafte les/lessen bij zangstudio ROBB dient/dienen ten alle tijde volledig binnen de daarvoor geldende betalingstermijn te worden voldaan door de cursist of wettelijke vertegenwoordiger aan Zangstudio ROBB. Het stopzetten van betalingen van de aangeschafte les/lessen is niet mogelijk.

7b.Bij aantoonbaarheid kunnen cursisten die voltijdstudent zijn, tot 25 jaar een leskaart afnemen tegen de tarieven van cursisten onder de 21 jaar.

8. Zangstudio ROBB is niet aansprakelijk voor schade die de leerling/cursist mocht lijden tijdens de les/lessen.

9. Zangstudio ROBB is niet verantwoordelijk voor de installatie van software die gebruikt worden voor en tijdens de les(sen) en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de werking ervan. Zo ook niet voor de werking van de opgenomen audio van de les(sen). De opgenomen audio van de lessen en resultaten ervan blijven ten alle tijde intellectueel eigendom van Zangstudio ROBB. Opgenomen audio van de lessen zijn uitsluitend te gebruiken voor eigen gebruik in de vorm van privé training en mogen in geen enkele vorm openbaar worden gepubliceerd.

10. In alle gevallen, waarin dit reglement niet of niet in voldoende mate voorziet, beslist zangstudio ROBB. Wanneer de NL overheid, in het kader van het algemeen maatschappelijk belang, regels opstelt waardoor fysieke lessen niet mogelijk zijn, worden de lessen online voortgezet.

11. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geeft de cursist of diens wettelijke vertegenwoordiger daarmee impliciet te kennen, dat hij/zij akkoord gaat met de bovenstaande voorwaarden, bijbehorende factuur of facturen en betalingstermijn en dat hij/zij alle gegevens via de website zangstudiorobb.nl naar waarheid heeft ingevuld.

12. Deze algemene voorwaarden blijven geldig zolang door de cursist lessen worden afgenomen bij Zangstudio ROBB.

This post is also available in English