Leerstijlen tijdens de zangles

Leerstijlen tijdens de zangles

Welke leerstijl past het beste bij jou? Vraag je je dat wel een af? Als zangdocent vind ik het belangrijk te weten welke leerstijl bij m’n student past, om zodoende daarop in te spelen tijdens de zanglessen. Er zijn best een aantal theorieën over leerstijlen te vinden. Zelf vind ik de leerstijlen die Kolb heeft gemaakt erg interessant en nuttig. Kolb hanteert de volgende vier leerstijlen (bron: “Handboek voor leraren”, Geerts en van Kralingen):
– Doeners
– Denkers
– Beschouwers
– Beslissers

Daarnaast verdeeld hij een leerproces in een viertal fasen:
– Concreet ervaren
– Abstract conceptualiseren
– Reflectief observeren
– Actief experimenteren

In een leerproces worden elk van de vier bovenstaande fasen doorlopen en deze cyclus kan bij elke fase gestart worden. Welke fase het meest geschikt is om mee te beginnen is afhankelijk van de leerstijl van de student. Een voorbeeld; een doener wil graag concreet aan de slag en dus concreet ervaren. Hij of zij heeft er dus baat bij om een leerproces te starten in de fase “concreet ervaren”. Hij of zij zal in eerste instantie dus minder hebben met een abstracte of een reflecterende aanpak van mij als zangdocent. Wellicht in een latere fase van het leerproces juist weer wel. Volgens Kolb doorloop je ze alle vier in een cyclus. Hierop zijn natuurlijk weer theorieën die dat weerleggen en zeggen dat de cycli eerder willekeurig zijn.

Leerstijlen en leerprocessen zijn complex en kunnen per persoon dus verschillen, er zijn online vele tests die je kunt doen om een indruk te krijgen welke leerstijl het beste bij jouw past. Voor mij zijn ze een hulpmiddel, maar zaligmakend?
Bij Zangstudio ROBB houd ik in ieder geval altijd een intakegesprek, waarin ik door middel van een door mij gemaakte vragenlijst een globale indruk probeer te krijgen van de potentiële zangstudent. Zodat ik tijdens de zanglessen op kan aansluiten, met de kritische kanttekening dat wanneer een bepaald leerproces toch niet lijkt te werken ik als docent snel kan schakelen naar een andere aanpak waar nodig.

Ben je zelf benieuwd welke leerstijl bij je past? Doe dan de Kolbtest op deze website.

Zing en leer ze!

This post is also available in English